Τί λέει το σχέδιο... "Καλλικράτης";

Τί λέει το σχέδιο... "Καλλικράτης";Α’ ΒΑΘΜΟΣ

Σύμφωνα με μία γενική προσέγγιση εφαρμογής των κριτηρίων, προτείνεται από τους 1034 Ο.Τ.Α. να παραμείνουν λιγότεροι από 370 ισχυροί και αποτελεσματικοί Δήμοι.
B’ ΒΑΘΜΟΣ

Στη θέση των 76 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που σήμερα αποτελούν τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δημιουργούνται αιρετές Περιφέρειες, σε αριθμό ανάλογο των 13 κρατικών σημερινών Περιφερειών.Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.Ταυτόχρονα, από τα περίπου 6.000 Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων, θα μείνουν λιγότερα από 2000, καταργούνται δηλαδή, περίπου 4000 Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΤέλος, θεμελιώνονται έως 7 Γενικές Διοικήσεις, που αντικαθιστούν τις 13 σημερινές κρατικές Περιφέρειες.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details