Ανακάλυψαν μέτρα ειδικά για τη Θεσσαλία

Ανακάλυψαν μέτρα ειδικά για τη Θεσσαλία

Των Σταμάτη Ζαχαρού και Στέλιου Κράλογλου

"Συμμετέχω στα κοινά γιατί με συναρπάζει ο Νομός μου, ο Νομός Τρικάλων. Αυτός ο Νομός, στον οποίο τα προβλήματα τρέχουν πιο γρήγορα από τον χρόνο, έχει την παραξενιά να σου δημιουργεί την αίσθηση του ανεκπλήρωτου και αυτό κάθε φορά να σε πεισμώνει παραπάνω. Πέρα όμως από αυτό, ίσως θέλω να προκαλέσω την άποψη που θέλει την κοινωνία να αναζητά νέους ανθρώπους, με νέα οράματα και νέα δυναμική".

Έτσι υποδέχεται τους επισκέπτες της δικτυακής ιστοσελίδας του ο Υφυπουργός Νικόλαος Λέγκας και είναι εμφανές ότι η αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα του διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Με μία εγκύκλιο-έκπληξη που υπογράφει ο Υφυπουργός, προβλέπεται η παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε 10 νομούς της χώρας ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα παρέχει εγγύηση για τα δάνεια - ληξιπρόθεσμα και μη- που δεν μπορούν να αποπληρώσουν οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα προβλέπεται η παροχή εγγύησης στις τράπεζες και σε ποσοστό 80%. Επιπλέον το υπουργείο οικονομικών επισημαίνει ότι η εγγύηση του δημοσίου θα παρέχεται μέχρι του ποσού των 15 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση.

Πρακτικά: μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενη επιχείρησης το δημόσιο θα παρέχει εγγύηση για δάνεια που έχουν χορηγηθεί για πάγιες εγκαταστάσεις και κεφάλαια κίνησης σε: βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, ξενοδοχειακές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις βιοτεχνικού και βιομηχανικού τύπου.

Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους νομούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Πιερίας, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και τους Δήμους Ενιππέα, Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων του Νομού Λάρισας.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις για να επωφεληθούν από το μέτρο πρέπει να έχουν κάνει έναρξη εργασιών στις προαναφερόμενες περιοχές μέχρι και την 31.12.2008.

Πρόβλεψη υπάρχει και για το υπόλοιπο 20% της οφειλής που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του Δημοσίου και σύμφωνα με την απόφαση θα αποτελέσει ένα νέο δάνειο, δεκαετούς διάρκειας, το οποίο θα εξοφληθεί σε ίσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με πρώτη καταβλητέα την 31.12.2010 και τελευταία την 30.06.2019. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος κεφαλαιοποιούνται την 30.06.2010.

Σημειώνεται ότι το ύψος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% των υφιστάμενων μέχρι 31.12.2008 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών από δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και για κεφάλαια κίνησης προς πιστωτικά ιδρύματα. Το ανώτατο όριο παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε επιχείρηση για την τελευταία πενταετία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €20.000.000,00.

Ως επιτόκιο ορίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της αγοράς για την κατηγορία της δανειοδότησης για την οποία παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό υποχρεούνται να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας μέχρι την αποπληρωμή του δανείου

Το αρμόδιο Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να εξετάζει και την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, και για τα τυχόν νέα κεφάλαια κίνησης που θα απαιτηθούν κατ’ ανώτατο ύψος μέχρι 35% του μέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει κάνει έναρξη εργασιών εντός της τελευταίας τριετίας, θα λαμβάνεται υπόψη το 35% του μέσου κύκλου εργασιών κατ’ αναλογία του χρόνου λειτουργίας αυτής. Σε περίπτωση που η επιχείρηση παρουσιάζει κύκλο εργασιών εντός του έτους 2008, θα λαμβάνεται υπόψη το 35% του κύκλου αυτού.
Τα συγκεκριμένα δάνεια για νέα κεφάλαια κίνησης είναι επταετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος, εξοφλούμενα σε ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος έως 31.12.2010. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 30.06.2011 και η τελευταία την 30.06.2016. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος βαρύνουν τις επιχειρήσεις.

Αυτό που κάνει εντύπωση με την πρώτη ανάγνωση είναι φυσικά η επιλογή των νομών. Εκτός του νομού Τρικάλων στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλοι κοντινοί νομοί, αλλά και συγκεκριμένοι δήμοι του Νομού Λάρισας, ιδιαίτερης πατρίδας του συμμετέχοντος στην Τρόικα του οικονομικού σχεδιασμού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά.

Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι η απόφαση έχει ημερομηνία 14 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και μάλιστα του Πάσχα, η επιλογή της οποίας βεβαίως αφήνει να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση ήταν πρώτη στη λίστα των υποχρεώσεων μετά τις διακοπές. Επιπλέον, έκτοτε έχουν παρέλθει σχεδόν 15 ημέρες και κανένα μέλος του οικονομικού επιτελείου ή της Κυβέρνησης δεν έχει διαφημίσει το συγκεκριμένο μέτρο όπως έχει κάνει με όλα τα υπόλοιπα και ενώ βάλλεται από την αντιπολίτευση για απραξία απέναντι στην κρίση.

Κύκλοι του ΥΠΟΙΟ πάντως απαντώντας στο εύλογο ερώτημα για το πώς έγινε η επιλογή των νομών απάντησαν ότι η συγκεκριμένη περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ενώ μερικοί ακόμη νομοί που ενδέχεται να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά δεν περιελήφθησαν καθώς οι επιτελείς του υπουργείου δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες αλλά θα ληφθεί μέριμνα γι’ αυτούς σε επόμενη απόφαση.
pigi .capital
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details