Ανακοινώθηκαν τα στατιστικα στοιχεία της τελευταίας απογραφής για τον Δήμο μας.

 Ανακοινώθηκαν τα στατιστικα στοιχεία της τελευταίας απογραφής για τον Δήμο μας.

Δυστυχώς, η προβληματική αυτή Απογραφή που τα αποτελέσματά της θα μας «συντροφεύουν» για μια ολόκληρη δεκαετία, θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα, εφόσον μια σειρά αποφάσεων και δράσεων στο μέλλον θα βασιστεί σε λανθασμένα στοιχεία για τα αριθμητικά, δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού, των νοικοκυριών, των κατοικιών, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης μετανάστευσης.

Υπογραμμίζεται ότι ο πληθυσμός, όπως προκύπτει από την απογραφή, αποτελεί τον κομβικό παράγοντα, βάσει του οποίου καθορίζονται πλείστες παράμετροι για την οργάνωση και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήτοι για τη ζωή των τοπικών κοινωνιών ανά την Επικράτεια.

Ενδεικτικά, ο πληθυσμός είναι καθοριστικό κριτήριο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) από το Κεντρικό Κράτος στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Επιπλέον, η διάκριση των Ο.Τ.Α. βάσει πληθυσμιακού ορίου τίθεται ως κριτήριο ορισμού αυτών ως δυνητικών δικαιούχων σε πλήθος Προσκλήσεων χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.


ΤΑ 15 ΔΔ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ


ΔΟΜΟΚΟΣ  1814

Ν ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 904

ΟΜΒΡΙΑΚΗ 881

ΕΚΚΑΡΑ 522

ΠΕΡΙΒΟΛΙ 351

ΞΥΝΙΑΔΑ 301

ΠΕΤΡΩΤΟ 301

ΣΟΦΙΑΔΑ 288

ΠΑΛΑΜΑ  258

ΒΑΡΔΑΛΗ 242

ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ 238

ΠΟΥΡΝΑΡΙ  237

ΦΙΛΙΑΔΩΝΑ 222

ΛΕΥΚΑ 224

ΚΑΡΥΕΣ 218


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details