«Απουσιοκτονία» και «τηλεφωνοκτονία»

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ

«Απουσιοκτονία» και «τηλεφωνοκτονία» 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Γυμνάσιο Δομενίκου, η εφαρμογή ενός διασχολικού προγράμματος δράσης με θέμα «Ελαχιστοποίηση των μονόωρων απουσιών με την εφαρμογή των αρχών της συμπεριφορικής προσέγγισης».
Μία μικρή ομάδα σχολείων αποτελούμενη από το Γυμνάσιο Δομενίκου, Γυμνάσιο Καρατούλας (Δ.Δ.Ε. Ηλείας), Γυμνάσιο Βασιλακίου (Δ.Δ.Ε. Ηλείας) και Γυμνάσιο Νέου Μοναστηρίου (Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας) συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με σκοπό τον περιορισμό των μονόωρων απουσιών και τη μη χρήση κινητών στο χώρο του σχολείου.
Το πρόγραμμα δράσης παρουσιάστηκε στους μαθητές σαν ένα παιχνίδι με το όνομα «απουσιοκτονία». Τα σχολικά τμήματα συναγωνίστηκαν μεταξύ τους και νικητής αναδεικνυόταν κάθε μήνα το τμήμα με τις λιγότερες μονόωρες απουσίες. Στο τμήμα ή στα τμήματα δινόταν κάθε μήνα ένα δίωρο για δραστηριότητες που επέλεγαν το τμήμα ή τα τμήματα, όπως Αθλητικές δραστηριότητες, παρακολούθηση ταινίας, χρήση εργαστηρίου πληροφορικής, εθελοντικές δράσεις κ.λ.π. Το παιχνίδι μας όπως όλα τα παιχνίδια, είχε τους κανόνες , τη βαθμολογία και τις αμοιβές.
Η ομάδα εργασίας του προγράμματος φρόντιζε για την προβολή του παιχνιδιού και τη μεγιστοποίηση της παιδαγωγικής ωφέλειας που μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή του. Έτσι παρατηρήθηκε μείωση των μονόωρων απουσιών μετά το Α΄ τρίμηνο σε όλα τα τμήματα και το σχολείο μας αναδείχθηκε το καλύτερο από όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Καταβάλλεται προσπάθεια για την ανάρτηση του προγράμματος Δράσης στο Παρατηρητήριο της Α.Ε.Ε. με τη μορφή «Καλής Πρακτικής».
Ως καλύτερο τμήμα στο σχολείο αναδείχθηκε το Γ1 , στο οποίο δόθηκε ως βραβείο γεύμα σε ταβέρνα του Δομενίκου, προσφορά του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και ένα Βιβλίο. Στο γεύμα παρευρέθηκαν ο Σύμβουλος Παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου, σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής κ. Κολοκοτρώνης Δημήτριος, ο διευθυντής του σχολείου κ. Κουκούλης Γεώργιος, ο υπεύθυνος καθηγητής του προγράμματος κ. Ζαχαριάς Χρήστος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Παπαθανασίου Απόστολος και το μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Βαρσαμής Κων/νος.
Η παρουσίαση του προγράμματος δράσης γίνεται σε ειδικό διαδικτυακό χώρο που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Δομενίκου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα, δίνοντας στις μηχανές αναζήτησης τη λέξη «απουσιοκτονία».
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details