Στά Γιάννενα ο Δήμαρχος Δομοκού για την στήριξη των Γεωργοκτηνοτρόφων !!!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Προσυνεδριακή εκδήλωση ΚΕΔΕ στα Γιάννενα: Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, οι προτεραιότητες για τις ορεινές περιοχές

Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας της χώρας, τα οξυμένα προβλήματα και οι προτεραιότητες για τις ορεινές περιοχές, τα επείγοντα ζητήματα παιδείας, αλλά και τα τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους δήμους στις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας είναι τα θέματα που τέθηκαν σε συζήτηση στην προσυνεδριακή εκδήλωση διαλόγου της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα στις 11/3/2015, ενόψει του επικείμενου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα γίνει στις 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική με θέμα: «Η Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες μπροστά».
Σε δύο κρίσιμα για την στήριξη της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής, την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων αλλά και την αποπληρωμή των οφειλόμενων των γεωργοκτηνοτρόφων για τα έτη 2013-2014, εστίασε στην εισήγησή του ο Δημήτρης Τζιαχρήστας, πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης , μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Δομοκού.
Όπως ανέφερε «τα δύο τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα για την κτηνοτροφία στη χώρα μας η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων, θέμα που κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα την καταβολή προς τους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζημίωσης του άρθρου 68 και της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά και να επηρεάσει την υλοποίηση και άλλων προγραμμάτων, όπως αυτό της βιολογικής κτηνοτροφίας, της διατήρησης αυτοχθόνων φυλών κ.α.»
Ο κ. Τζιαχρήστας διευκρίνισε ότι από το 2012 οπότε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αφαίρεσε από τους διαθέσιμους βοσκότοπους πολύ μεγάλο αριθμό στρεμμάτων, δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα στους κτηνοτρόφους. Αν και μετά από διαμαρτυρίες το θέμα φαίνεται να έχει διευθετηθεί για το χρονικό διάστημα μετά την 1-1-2015, με την ψήφιση του νόμου 4254/2014, ωστόσο όπως διευκρίνισε «παραμένουν σε εκκρεμότητα τα έτη 2013 και 2014, για τα οποία οι επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις δεν επαρκούν για να διανεμηθούν στους κτηνοτρόφους».
Παρουσιάζοντας τις προτεινόμενες ενέργειες αναφέρθηκε αναλυτικά στην αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπου, αλλά και την αποπληρωμή των οφειλόμενων των γεωργοκτηνοτρόφων για τα έτη 2013-2014, μετά την προφανή αστοχία του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης να μειώσει τους επιλέξιμους  βοσκότοπους κατά 30% .

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΚΕΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
«Επιλέξιμα βοσκοτόπια και ανακύψαντα προβλήματα σε σχέση με την  ενιαία ενίσχυση, την εξισωτική και το άρθρο 68»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ,

Τα δύο τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα για την κτηνοτροφία στη χώρα μας η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων, θέμα που κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα την καταβολή προς τους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζημίωσης του άρθρου 68 και της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά και να επηρεάσει την υλοποίηση και άλλων προγραμμάτων, όπως αυτό της βιολογικής κτηνοτροφίας, της διατήρησης αυτοχθόνων φυλών κ.α.
Το έτος 2012, μετά την επιβολή υπέρογκου προστίμου στη χώρα μας, εξ αιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν έλαβε υπόψη της τα προηγούμενα χρόνια τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας οι οποίες διέπουν τις επιδοτούμενες εκτάσεις,  ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο επαναπροσδιορισμός των διαθέσιμων βοσκοτόπων με βάση τον κοινοτικό κανονισμό 1120/2009. Η χώρα υπέβαλλε  Σχέδιο Δράσης  τον Οκτώβριο του 2012, από το οποίο ο έλεγχος της ΕΕ τον Μάϊο του 2013 αφαίρεσε πολύ μεγάλο αριθμό στρεμμάτων βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες αφορούσαν κυρίως δασώδεις εκτάσεις μη ξυλευόμενες, οι οποίες ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν από τους κτηνοτρόφους της χώρας μας ως βοσκότοποι.
Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στους κτηνοτρόφους, διότι οι επιλέξιμοι βοσκότοποι της χώρας μειώθηκαν τόσο πολύ ώστε να μην επαρκούν για την είσπραξη του συνόλου της εξισωτικής αποζημίωσης και της ενιαίας ενίσχυσης από αυτούς.
Μετά από έντονες διαμαρτυρίες και πιέσεις το θέμα φαίνεται να έχει διευθετηθεί για το χρονικό διάστημα μετά την 1-1-2015 (νέα ΚΑΠ), με την ψήφιση του νόμου 4254/2014. Παραμένουν όμως σε εκκρεμότητα τα έτη 2013 και 2014, για τα οποία οι επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις δεν επαρκούν για να διανεμηθούν στους κτηνοτρόφους.
Η εξισωτική αποζημίωση αφορά στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.

Α. Ποιος είναι ο σκοπός του μέτρου;
Είναι γνωστό ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών δίνουν χαμηλό εισόδημα στον παραγωγό εξαιτίας των μόνιμων φυσικών αντιξοοτήτων τους, όπως μεγάλα υψόμετρα, απότομες κλίσεις, μικρή βλαστική περίοδος, πτωχά – υποβαθμισμένα εδάφη κ.λπ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απουσία εναλλακτικών πηγών απασχόλησης, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές και για τη συνέχιση της άσκησης γεωργικών δραστηριοτήτων.
Σκοπός του μέτρου είναι να αμβλύνει την κατάσταση αυτή, αντισταθμίζοντας ένα μέρος της απώλειας εισοδήματος με τη χορήγηση ετησίως εξισωτικής αποζημίωσης στους γεωργοκτηνοτρόφους, μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών και σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

Β. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο;
Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Είναι γεωργοί, νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης
Είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινών ή μειονεκτικών ή με ειδικά προβλήματα περιοχών ή είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι
Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Πρέπει να κατέχουν και να εκμεταλλεύονται τουλάχιστον 20 στρέμματα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (περιλαμβανομένης και αυτής των βοσκοτόπων)
Τα οικογενειακά εξωγεωργικά εισοδήματα τους δεν υπερβαίνουν το εισόδημα που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γ. Τι υποχρεώσεις αναλαμβάνουν οι αγρότες που εντάσσονται στο μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης;
Όσοι ενταχθούν στο μέτρο αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις για 5 τουλάχιστον έτη:
1. να ασκούν την γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστο με τους όρους που εντάχθηκαν στο μέτρο
2. να χρησιμοποιούν καθ όλη την περίοδο της δέσμευσης τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής (ΚΟΓΠ)
3. να συνεργάζονται στην εφαρμογή δράσεων εξυγίανσης της κτηνοτροφίας.

Δ. Τι ωφέλεια θα έχουν οι δικαιούχοι;
Το συνολικό ετήσιο ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης που μπορεί να χορηγηθεί κατά περιοχή και δικαιούχο εξαρτάται από: τον αριθμό των στρεμμάτων που κατέχει και αξιοποιεί σε ορεινές, μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές, το είδος της εκμετάλλευσης (πχ. τα αρωματικά φυτά έχουν μεγαλύτερη ενίσχυση από άλλες καλλιέργειες), εάν ανήκουν στο καθεστώς νέων Γεωργών ή αν είναι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, εάν είναι βιώσιμες οι εκμεταλλεύσεις τους, εάν έχουν επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση οι νέοι γεωργοί, εάν είναι οι δικαιούχοι κάτοικοι νησιών Αιγαίου ή κάτοικοι ορεινών περιοχών, και δύναται να φτάσει στις ορεινές περιοχές μέχρι 5.500 € ανά δικαιούχο και στις μειονεκτικές περιοχές τα 5.000€.
Άρθρο 68
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, των Μέτρων Ειδικής Στήριξης άρθρο 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009, έχει ως εξής
Πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών εντός του έτους ενίσχυσης, καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή προερχόμενες από την πρώτη διασταύρωση με καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση του γεωργού. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται μια φορά στη ζωή του ζώου για τους κτηνοτρόφους που εκτρέφουν τουλάχιστον 2 μοσχίδες και για αριθμό 2 έως 30 επιλέξιμων μοσχίδων που πληρούν το προαναφερθέν ηλικιακό κριτήριο κατ’ έτος, συνολικά ανά εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
Επιπρόσθετα δικαιολογητικά
1. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση.
2. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί.

Πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων είναι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκτρέφουν τουλάχιστον 6 θηλάζουσες αγελάδες κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης ανά Εκμετάλλευση. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ’ έτος, ανά εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
Επιπρόσθετα δικαιολογητικά
1. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση.
2. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί.
 Πρόσθετη ενίσχυση στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι διατηρούν τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα, προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των 12 μηνών και διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ’ έτος, ανά εκμετάλλευση

Πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης μετακινούμενων αιγοπροβάτων είναι οι κτηνοτρόφοι, των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατά τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 90% αυτών βόσκει επί 90 τουλάχιστον συναπτές ημέρες στις περιοχές όπου μετακινούνται (παρ. 5, άρθρο 66 του Καν (ΕΚ) 1122/2009).
Προτεινόμενες ενέργειες:
1.      Αύξηση επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπου.
Με την ψήφιση του Ν. 4254/2014 και μέσω διαχειριστικών σχεδίων , δίνεται η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στους επιλέξιμους βοσκοτόπους αλπικές, προστατευόμενες, χορτολιβαδικές και δασικές εκτάσεις, έτσι ώστε να φτάσουμε στον απαιτούμενο επιλέξιμο βοσκότοπο και να μην υπάρχουν προβλήματα στην πληρωμή των παραγωγών.
2.      Αποπληρωμή των οφειλόμενων των γεωργοκτηνοτρόφων για τα έτη 2013-2014, μετά την προφανή αστοχία του Υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης να μειώσει τους επιλέξιμους  βοσκότοπους κατά 30% .

Επίσης στα πλαίσια διεκδικητικής γραμμής των Δήμων από πλευράς της Κ.Ε.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε :
Συνάντηση στις 17/2 με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  Ευ. Αποστόλου και τον διευθυντή γραφείου του υπουργού, Ν. Βάγια, είχε σήμερα αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ αποτελούμενη από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ Δ. Τζιαχρήστα και Α. Κανταρά και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Ν. Χιωτάκη και Γ. Αποστολόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επείγονται προβλήματα που αφορούν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας όπως :

1.      Βοσκοτόπια – Επιλέξιμες Εκτάσεις
Ζητήθηκε να αυξηθούν οι επιλέξιμες εκτάσεις – βοσκότοποι  και να δοθεί τέλος στα προβλήματα των πληρωμών των οφειλομένων για τα έτη 2013 – 2014 στους γεωκτηνοτρόφους.
2.      Έλλειψη Προοπτικής τευτλοκαλλιέργειας και προβλήματα στην αποπληρωμή των καλλιεργητών για το έτος 2014
Η ΚΕΔΕ ζήτησε ακόμη να στηριχθεί η τευτλοκαλλιέργεια, να αποζημιωθούν οι καλλιεργητές για το υπόλοιπο 40% της παραγωγής του 2014, να αποδοθούν οι αποζημιώσεις για τους αδιάθετους 20 χιλιάδες τόνους παραγωγής και να ανακοινωθούν σύντομα τα σχέδια του Υπουργείου τόσο για την τευτλοκαλλιέργεια όσο και για την τιμολογιακή πολιτική.
3.      Φορολόγηση Αγροτών
Με το νέο τρόπο φορολόγησης των αγροτών για το 2014 με τον οποίο οι αγρότες υποχρεώθηκαν στην τήρηση βιβλίων, θα κληθούν να πληρώσουν μεγάλο φόρο, καθώς η φορολόγηση αρχίζει από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%. Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση για το έτος 2015 θα υπάρξει αφορολόγητο όριο 12.000€ ενώ δε γνωρίζουμε τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις και τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων.

4.      Νέα Κ.Α.Π. – Πολλαπλή συμμόρφωση – Πρασίνισμα
Γνωστοποιήσαμε στον Αναπληρωτή Υπουργό ότι δεν υπάρχει ενημέρωση των αγροτών για τη νέα ΚΑΠ 2015-2020 παρόλο που η καλλιεργητική περίοδος έχει ξεκινήσει.
5.      Αγροτικό Πετρέλαιο
Εκκρεμούν οι πληρωμές για το β΄ εξάμηνο 2013 και για το έτος 2014 καθώς επίσης δεν είναι γνωστό τι θα ισχύσει για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.
6.      Πληρωμές Βιολογικών – Περιβαλλοντικών
Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Οι παραγωγοί έχουν πληρωθεί για το έτος 2012 και όχι όλοι και εκκρεμούν τα έτη 2013 και 2014.
7.      Άδειες Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
Επιπλέον ζητήθηκε να δοθεί παράταση για την αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πλέον της 12/3/2015.

 Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευ. Αποστόλου δεσμεύτηκε ότι είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου να εξετάσει όλα τα παραπάνω θέματα, ενώ ειδικά για την παράταση των αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τόνισε ότι θα αντιμετωπιστεί άμεσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ,
Κλείνοντας την εισήγησή μου θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ, καθώς και όλα τα μέλη της, είμαστε στη διάθεση σας και περιμένουμε από εσάς Προτάσεις και Παρατηρήσεις για θέματα που απασχολούν τον Αγροτικό μας Κόσμο και άπτονται τον αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας .
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details