Συμβούλιο στο Δομοκό!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Δομοκός 2 Μαϊου 2012
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                                     Αριθ.Πρωτ:  9433
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες Ε.Καρανικόλα  
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:   2232350211
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:   Βάγια Τολιοπούλου
6977254444
     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:       /  2012
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο,Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου,Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ  συνεδρίαση την: 7η Μαϊου 2012 ημέρα: Δευτέρα  και ώρα: 19:00 στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:   
 
α' Προηγούνται..
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.
 
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 88 παρ.3 του Ν.3852/2011
 
….
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.
 
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2012  
1ο  Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Δομοκού στην 46η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας - Διάθεση πίστωσης. {Εισηγητής: } 52η 
2ο Αποδοχή της αριθ:3695/16-03-2012 Πράξης Ένταξης του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΔ ΔΟΜΟΚΟΥ" Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας,στο Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013". {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία} 53η 
3ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ" ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία} 54η 
4ο  Παραλαβή - Έγκριση της μελέτης του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΔΟΜΟΚΟΥ" του Δήμου Δομοκού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία} 55η 
5ο  Παραλαβή και έγκριση ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ του έργου "ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΥΛΛΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <<ΚΑΣΤΡΟ>> ΣΤΟ ΔΔ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία} 56η 
6ο  Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ" του Δήμου Δομοκού. {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία} 57η 
7ο  Χορήγηση άδειας εκσκαφής Οδών και Πεζοδρομίων για την τοποθέτηση Οπτικών Ινών στην Τ.Κ Νέου Μοναστηρίου του Δήμου Δομοκού. {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία} 58η 
8ο  Έγκριση Απολογισμού οικον.έτους 2010 του πρώην Δήμου Θεσσαλιώτιδος. {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 59η 
9ο  Ανανέωση μίσθωσης χρήσης έκτασης 600 τ.μ στη θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ της Τ.Κ Φιλιαδώνας με την COSMOTE. {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 60η 
10ο  Διαγραφή χρεών.  {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 61η 
11ο  Επιστροφή Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων. {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 62η 
12ο  Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Δομοκού. {Εισηγητής: Δήμος Δημούδης} 63η 
13ο  Εξέταση της αριθ:1/2012 απόφασης της Τοπ.Κοινότητας Φιλιαδώνας που αφορά στη Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Δημοτικού Ακινήτου στο Σύλλογο Γυναικών Φιλιαδώνας. {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 64η 
14ο  Εξέταση αίτησης του κ.Καλημέρη Νικολάου για την χορήγηση άδειας χρήσης χώρου στην κεντρική πλατεία του Νέου Μοναστηρίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων - Αριθ:1/2012 σχετική απόφαση της Τοπ.Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου. {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 65η 
15ο  Εξέταση αίτησης της κας.Βασιλικής Σκαλιστήρα.  {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 66η 
16ο  Εξέταση αίτησης των κ.κ:Μαμαλούδη Αθανασίας και Περντότσι Γκεζίμ που αφορούν στην εγγραφή νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς Νέου Μοναστηρίου και Δομοκού του Δήμου Δομοκού.. {Εισηγητής: } 67η 
17ο  Εξέταση αίτησης των Κων/νου και Λαμπρινής Τσίντζου που αφορά στην απόδοση κυριότητας οικοπέδου τους.  {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία}   68η 
18ο  Αποδοχή προϊόντων ξύλου από το κρατικό εργοστάσιο κατεργασίας ξύλου Καλαμπάκας. {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία} 69η 
19ο  Εξέταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών ακινήτων στο 22ο χιλ Λαμίας  Δομοκού -  Αριθ:1/2012 σχετική απόφαση της Τοπ.Κοινότητας Παλαμά.  {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία} 70η 
20ο  Χορήγηση άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στην κα.Βαλλίδη Μαργαρίτα.  {Εισηγητής: } 71η 
21ο  Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Επέκταση Δημοτιικού Φωτισμού κατά 2 στύλους και 2ΦΣ στην Τ.Κ Κορομηλιάς"  του Δήμου Δομοκού. {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 72η 
22ο  Εξέταση αίτησης του κ.Καργιώτη Ανδρέα για διαγραφή ποσού 350,00€ από τον φορολογικό κατάλογο άρδευσης οικον.έτους 2011- Αριθ:1/2012 σχετική απόφαση της Τοπ.Κοινότητας Ομβριακής. {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 73η 
23ο  Εξέταση αίτησης του κ.Κόκκινου Δημήτριου για διαγραφή ποσού 105,00€ από τον φορολογικό κατάλογο άρδευσης οικον.έτους 2011 -  Αριθ:2/2012 σχετική απόφαση της Τοπ.Κοινότητας Ομβριακής.  {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 74η 
24ο  Εξέταση αιτήσεων κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Ξυνιάδας περί διαγραφής τελών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους άρδευσης έτους 2011 - Αριθ:1/2012 σχετική απόφαση της Τοπ.Κοινότητας Ξυνιάδας.  {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 75η 
25ο  Εξέταση αίτησης του κ.Χούτο Βασιλείου που αφορά στην διαγραφή ποσού 29,00€ από τον φορολογικό κατάλογο ύδρευσης Γ΄τετραμήνου οικον.έτους 2011. {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 76η 
26ο  Επικαιροποίηση της αριθ:19/347/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού που αφορά στην επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων.  {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 77η 
27ο  Εξέταση της αριθ:4/2012 απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών που αφορά σε Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. {Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ΣΕΜ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ Γ.} 78η 
28ο  Παραλαβή και Έγκριση "ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ". {Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία} 79η 
29ο  Αποδοχή - Κατανομή ποσού 6.989,50€ για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 80η 
30ο  Αποδοχή - Κατανομή ποσού 67.697,67€ για ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ του ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ(Άρθρο 27 Ν.3756/2009). {Εισηγητής: ΟικονομικήΥπηρεσία} 81η 
31ο  Αποδοχή ποσού 111.753,29€ για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ του ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (Άρθρο 27 Ν.3756/2009). {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 82η 
32ο  Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012.   {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 83η 
33ο  Εξέταση αίτησης του κ.Αργυρόπουλου Νικολάου που αφορά στην παραχώρηση χώρου στη θέση "ΒΡΥΣΗ" της Τοπ.Κοινότητας Δομοκού για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία} 84η 
34ο  Συμμετοχή του Δήμου Δομοκού στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη <<Α.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ>>. {Εισηγητής: } 85η 
Bitmap
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜ.  ΣΥΜ/ΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΒΑΪΤΣΑ  Χ.ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

4 comments:

Ανώνυμος είπε...

όλα επίκαιρα.......μπράβο.

Ανώνυμος είπε...

οχι μονο επικαιρα!
εχουν και ουσια!

Ανώνυμος είπε...

Είχατε ξεχάσει τα κέντρα δια βίου μάθησης.
Μήπως έχετε ξεχάσει και την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων;

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΚΥΡΙΟΙ
ΗΡΘΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΛΕΤΕ........
ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΑ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ....
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΞΑΝΑΡΘΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ.

Author Details