Αλλαγές στην χορήγηση οπτικών ειδών μετά τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ

Αλλαγές στην χορήγηση οπτικών ειδών μετά τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ


17/01/2012

Ενημερωτικό άρθρο του Οπτικού / Οπτομέτρη Αργύρη Σφενδουράκη

Μετά την σύσταση του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας), στον οποίο εντάσσονται οι κλάδοι ασθενείας των ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ και την δημοσίευση του ΕΚΠΥ(Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας). οι παροχές σε οπτικά είδη στους ασφαλισμένους των παραπάνω ταμείων διαμορφώνονται όμοια, ως εξής :

Στους ασφαλισμένους χορηγείται για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας, ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακοί επαφής, ανά δύο χρόνια.
Για δικαιούχους άνω των 40 ετών και εφόσον συντρέχει λόγος (εάν δηλαδή υπάρχει συνταγή για μακρινά αλλά και για κοντινά γυαλιά), δικαιολογούνται δύο ζευγάρια, ένα μυωπίας ή υπερμετρωπίας και ένα πρεσβυωπίας, ή ένα ζευγάρι διπλεστιακά ή πολυεστιακά γυαλιά ή πολυεστιακοί φακοί επαφής.
Μέγιστη αποδιδόμενη τιμή για το πρώτο ζευγάρι ( μακρινό) ορίζεται το ποσό των 80 ευρώ ενώ για το δεύτερο ζευγάρι ( κοντινό ) μέγιστη αποδιδόμενη τιμή ορίζεται το ποσό των 60 ευρώ, ενώ για τα πολυεστιακά, το ποσό των 140 ευρώ.

Στα παιδιά έως 12 ετών χορηγείται σκελετός με φακούς ασφαλείας ( άθραυστο πλαστικό ) κάθε 2 χρόνια. Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε περίπτωση ανέρχεται στα σε 100 ευρώ για φακούς ή γυαλιά. Τα παραπάνω ποσά αποδίδονται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών ( παραπεμπτικό-τιμολόγιο αγοράς ) χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Σε ανάλυση των παραπάνω, παρατηρούμε μια βελτίωση στις παροχές για οπτικά είδη για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς πλην του Τ.ΥΔ.Κ.Υ για το οποίο μπορούμε να πούμε ότι οι παροχές παραμένουν λίγο πολύ οι ίδιες και ανάλογα με τους βαθμούς ίσως έχουμε μία μικρή μείωση.

Και συγκεκριμένα για το Ι.Κ.Α. ουσιαστικά τα ποσά παραμένουν τα ίδια, ( αφού δικαιολογούσε 72 ευρώ για γυαλιά έως 7 βαθμούς και 97 ευρώ για γυαλιά άνω των 7 βαθμών παρέχοντας δικαίωμα και για κοντινό ζευγάρι στους άνω των σαράντα ασφαλισμένους ή αντίστοιχα 132 ευρώ για διπλεστιακά, καθώς και 96 ευρώ για γυαλιά ασφαλείας σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

Η διαφορά που υπάρχει εδώ, έγκειται στο ότι παρόλο που τα ποσά παραμένουν σχεδόν τα ίδια, μειώνεται ο χρόνος που δίνονται οι παροχές, από τα τρία χρόνια που ίσχυαν έως τώρα, στα δύο.
Όσον αφορά τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. υπάρχει σαφής βελτίωση, αφού έως τώρα το ταμείο δικαιολογούσε ένα και μόνο ζευγάρι μακρινό ή κοντινό ανά τρία χρόνια, για το οποίο παρείχε περίπου 60 ευρώ.

Επίσης για τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. παρατηρούμε σαφή βελτίωση αφού και σε αυτούς το ταμείο έως τώρα, δικαιολογούσε ένα ζευγάρι γυαλιά ( μακρινό ή κοντινό), ανά τρία χρόνια για το οποίο παρείχε 50 ευρώ.
Τεράστια αλλαγή προς το καλύτερο, έχουμε φυσικά στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. για τους οποίους έως τώρα το ταμείο τους δεν προέβλεπε παροχές για οπτικά είδη!

Για το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μπορούμε να πούμε ότι οι παροχές παραμένουν σχεδόν οι ίδιες με μια μικρή ίσως μείωση αφού το ταμείο δικαιολογούσε 74 ευρώ για σκελετό και παρείχε και χρήματα για κρύσταλλα σύμφωνα με δικό του τιμολόγιο καθώς και ότι δικαιολογούσε δύο ζευγάρια γυαλιά (μακρινό/κοντινό), κάθε δύο χρόνια.

Σε γενικές γραμμές λοιπόν με την συγχώνευση των κλάδων υγείας των παραπάνω ταμείων όσον αφορά τις παροχές σε οπτικά είδη, παρατηρείται μια απλοποίηση και μια εξίσωση προς τα πάνω των παροχών στους ασφαλισμένους, κάτι που είναι φυσικό, καθώς σε ορισμένα ταμεία οι παροχές ήταν μηδαμινές και σε ορισμένα άλλα εντελώς ανύπαρκτες.

Μένει να οριστικοποιηθούν ορισμένα ζητήματα όπως ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών των ασφαλισμένων, καθώς και οι οφθαλμίατροι των οποίων οι συνταγές θα γίνονται δεκτές από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εάν αυτοί θα απαιτηθεί να έχουν σύμβαση με το ταμείο.

Ακόμα μένει να φανεί και η στάση των ομοσπονδιών των οπτικών απέναντι στον νέο Οργανισμό, κάτι που φυσικά θα εξαρτηθεί από το πόσο συνεπής θα είναι αυτός στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, εάν τηρηθούν οι προβλεπόμενες παροχές, αυτό θα είναι μια αναπάντεχη βελτίωση ( δεδομένων των οικονομικών καταστάσεων που όλοι βιώνουμε), στην ποιότητα της όρασης των ασφαλισμένων.

Ο κ. Σφενδουράκης είναι απόφοιτος του
Istituto Regionale di Studi Ottici e Optometrici - IRSOO

για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλ.: 6973357547 ή στο 2843026440.
Περισότερες πληροφορίες στο κατάστημα:
"ΟΠΤΙΚΑ ΑΡΑΘΥΜΟΣ", επί της οδού Κ. Σήφη 9 στη Σητεία
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details