Πέντε ελληνικά Πανεπιστήμια περιλαμβάνονται στη λίστα της εταιρείας QS με τα 500 καλύτερα Πανεπιστήμια του Κόσμου,

Πέντε ελληνικά Πανεπιστήμια -το Καποδιστριακό της Αθήνας, το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα Πανεπιστήμια Πάτρας και Κρήτης- περιλαμβάνονται στη λίστα της εταιρείας QS με τα 500 καλύτερα Πανεπιστήμια του Κόσμου, για πέντε θεματικούς τομείς.
· Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στη θέση 286 στις παγκόσμιες κατατάξεις, λαμβάνοντας τις ακόλουθες θέσεις σε επιμέρους θεματικούς τομείς: 132 στις τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες, 178 στις βιολογικές επιστήμες και ιατρική και 229 στις φυσικές επιστήμες.· Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη λίστα με τα 200 καλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στους τρεις από τους πέντε εξεταζόμενους θεματικούς τομείς, με θέση 150 στον τομέα των τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών, 199 στον τομέα επιστήμη και τεχνολογία και 192 στις βιολογικές επιστήμες και ιατρική.· Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιτυγχάνει υψηλές βαθμολογίες στους τομείς επιστήμη και τεχνολογία (θέση 114 παγκοσμίως) και βιολογικές επιστήμες και ιατρική (θέση 273).· Το Πανεπιστήμιο Πατρών συγκαταλέγεται πλέον στη λίστα με τα 500 καλύτερα Πανεπιστήμια, αποτελώντας ένα από τα πέντε ελληνικά Πανεπιστήμια στη φετινή λίστα της QS Top 500, όπως άλλωστε και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.Οι χώρες με την καλύτερη αντιπροσώπευση στις λίστες της QS Top 500 και Top 300 ανά θεματικό πεδίο είναι οι εξής: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Γαλλία και Καναδάς. Αυτές οι χώρες προσελκύουν τους περισσότερους διεθνείς φοιτητές, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο έντυπο «Education at a Glance» του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD).
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details