Τα σχεδία της κυβέρνησης για ΑΤΕ και Τ.Τ.


Η κυβέρνηση επιλέγει την αυτόνομη ανάπτυξη των ΑΤΕ και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μία ανάπτυξη, σύμφωνη με τους κανόνες της αγοράς, χωρίς πειραματισμούς και ρίσκα. Μετά τη διάψευση των φημών για συγχώνευση ΑΤΕ και Τ.Τ., μια συγχώνευση που είχε πλεονεκτήματα αλλά ακόμη περισσότερα μειονεκτήματα, οι δύο τράπεζες θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Για το Τ.Τ. ορισμένοι επαναφέρουν το σενάριο μετατροπής του (εξαιτίας της μεγάλης καταθετικής βάσης και το ευρύ πελατολόγιο) σε βραχίονα μέσω του οποίου μπορεί να παρεμβαίνει στην αγορά το Δημόσιο. Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε προταθεί από τη διοίκηση της τράπεζας στην προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά είχε χλιαρή απήχηση κυρίως εξαιτίας αντιδράσεων από τον ανταγωνισμό. Τώρα κάποιοι το προτείνουν στη νέα κυβέρνηση. Στελέχη του Τ.Τ. υποστηρίζουν ότι «πλέον θα πρέπει να κοιτάξουμε υψηλότερα. Η εξαγορά μιας μικρής τράπεζας δεν θα προσδώσει ουσιαστική αξία στο Τ.Τ., γι’ αυτό είναι προτιμότερο ν’ αποκτηθεί ένα μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα. Αν η πρόταση υιοθετηθεί, το Τ.Τ. με μετρητά και όχι με ανταλλαγή μετοχών μπορεί να αποκτήσει ποσοστό σε άλλη ιδιωτική τράπεζα και να μετατραπεί σε ένα ισχυρό πόλο στην τραπεζική αγορά. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με πλεονάζοντα κεφάλαια τα οποία συνολικά ξεπερνούν τα 1,3 δισ. ευρώ, θα μπορούσε να εξαγοράσει όχι πλέον μικρή τράπεζα αλλά μεγαλύτερη. Με βάση ενδείξεις καθώς ακόμη δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση ή πολιτική για τις τράπεζες, θα κατευθυνθεί στη διατήρηση του υφιστάμενου επιχειρηματικού μοντέλου με έμφαση στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ισχυροποίηση ως τράπεζας. Είναι προφανές ότι η νέα κυβέρνηση δεν θα πειραματιστεί με αβέβαιες πολιτικές όπως η συγχώνευση ΑΤΕ με Τ.Τ., ούτε με ριψοκίνδυνες πολιτικές, όπως π.χ. να αλλάξει προσανατολισμό η ΑΤΕ.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details